VISA Euro Debetowa

Karta debetowa VISA Euro wydawana jest do rachunków bankowych dla osób fizycznych w walucie euro

Karta VISA Euro:

• zapewnia stały dostęp do środków zgromadzonych na rachunku walutowym w euro
• umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na tym rachunku bez ponoszenia dodatkowych opłat
• umożliwia ustanowienie indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
• pozwala na sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomatach świadczących powyższe usługi
• kartą VISA Euro można także dokonywać transakcji w internecie

Otwórz konto już teraz icon_arrow_white

Podstawowe opłaty:

• Wydanie nowej karty - 0 zł
• Wznowienie karty - 0 zł
• Opłata za użytkowanie karty - 0 zł miesięcznie
• Transakcje bezgotówkowe - 0 zł
• Transakcje gotówkowe w bankomatach: Zrzeszenia Banku BPS S.A. i SGB-Banku S.A., Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Planet cash4you - 0 zł od transakcji
• Transakcje gotówkowe w pozostałych bankomatach w kraju - 5 zł od transakcjiKorzyści z posługiwania się kartą:

Komfort

Stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie trzeba odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze.

Bezpieczeństwo

Unikanie noszenia przy sobie pieniędzy, narażając je tym samym na utratę.

Wygoda

Stały dostęp do środków na rachunku, dzięki akceptacji karty w wielu bankomatach i placówek handlowo-usługowych na całym świecie oraz w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA.

Szybkość transakcji

Rozliczania transakcji w trybie on-line (w czasie rzeczywistym), pozwalające uzyskać informację o aktualnym saldzie rachunku bezpośrednio po wykonaniu operacji.

Zastrzeżenie karty

Użytkownik karty może dokonać zastrzeżenia karty:

• telefonicznie* w Contact Center Banku (tel.: +48862155050 lub +48225395050, +48801321456 - całodobowo),
• telefonicznie w dowolnym centrum VISA lub MasterCard,
• osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
• osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

* Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Zastrzega się kartę:

• w przypadku kradzieży lub utraty, gdy jesteśmy pewni, że nie znajdziemy karty,
• karta zastrzeżona nie może być już użytkowana, nawet po jej odnalezieniu,
• w miejsce karty zastrzeżonej, na wniosek Użytkownika karty, Bank wydaje nową kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

Użytkownik karty może dokonać czasowej blokady karty:

• osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
• osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

Czasowo blokuje się kartę:

• w przypadku jej utraty w bezpiecznym miejscu i spodziewa się jej odnalezienia,
• po odnalezieniu karty czasowo zablokowanej można ją dalej użytkować, należy jednak osobiście odblokować kartę w jednostce Banku,
• jeśli karta nie zostanie znaleziona, Klient może złożyć wniosek o wydanie nowej karty,
• jeżeli Posiadacz rachunku w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia czasowego zablokowania karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przejdzie w stan blokady stałej.

VISA icon_arrow_white
Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00