Władze banku

Najwyższym organem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej jest Zebranie Przedstawicieli, które wybiera Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd Banku.

Skład Rady Nadzorczej:

  • Przewodnicząca - Halina Śnieżek-Wilk
  • Zastępca Przewodniczącej - Bożena Chrząszcz
  • Sekretarz - Teresa Kaliciak
  • Członek - Tadeusz Kosman
  • Członek - Maria Madejczyk

Obecnie całokształtem działalności Banku kieruje Zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu - Katarzyna Kołodziejczyk
  • Wiceprezes Zarządu - Artur Stec
  • Wiceprezes Zarządu - Damian Gądek

Podziel się materiałem: