Strona główna angle-right Klienci indywidualni angle-right Centralna informacja o rachunkach bankowych

Centralna informacja o rachunkach bankowych

• Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.
• Osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów, może złożyć jeden wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.
• Centralna informacja działa w ramach systemu Ognivo, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Lista uczestników Centralnej informacji


Podziel się materiałem: