Strona główna angle-right Klienci indywidualni angle-right Informacje wymagane prawem

Oświadczenie Zarządu Banku

Schemat organizacyjny Banku

Polityka informacyjna Banku

Informacja Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej dotycząca ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji podlegających ujawnianiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji  kredytowych i firm inwestycyjnych, a także art. 111a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe według stanu na dzień 31.12.2022r.

Polityka zarządzania ryzykiem konfliktu interesów

System kontroli wewnętrznej

Podziel się materiałem: