VISA Credit

Karta kredytowa VISA Credit to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu do 51 dni!

Karta kredytowa VISA Credit:

• limit kredytowy od 1.000 do 20 000 PLN,
• okres ważności karty wynosi 36 miesięcy, a po jego upływie karta może być wznawiana,
• każda wpłata na rachunek karty kredytowej pomniejsza zadłużenie i powiększa dostępny limit kredytowy,
• Użytkownik karty głównej wybiera jeden ze sposobów spłaty zadłużenia (spłata całości zadłużenia lub spłata kwoty minimalnej), który określa w Umowie.Karta kredytowa umożliwia:

• dokonywanie płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
• płatności w Internecie,
• wypłaty gotówki w bankomatach, oddziałach banków i innych uprawnionych jednostkach oznaczonych emblematem VISA,
• dokonywanie przelewów z rachunku karty na rachunki bankowe prowadzone w Banku,
• obciążenia rachunku karty poleceniem zapłaty przez zaakceptowanych przez Bank odbiorców.

Korzyści z posługiwania się kartą:

Komfort

Regulowanie płatności bez konieczności angażowania własnych środków.

Wygoda

Wygodny i stały dostęp do środków w ramach kredytu.

Szybkość transakcji

Rozliczenie transakcji w trybie online (tj. z natychmiastowym obciążeniem rachunku).

Bezpieczeństwo

Bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy.

Zastrzeżenie karty

Użytkownik karty może dokonać zastrzeżenia karty:

• telefonicznie* w Contact Center Banku (tel.: +48862155050 lub +48225395050, +48801321456 - całodobowo),
• telefonicznie w dowolnym centrum VISA lub MasterCard,
• osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
• osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

* Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Zastrzega się kartę:

• w przypadku kradzieży lub utraty, gdy jesteśmy pewni, że nie znajdziemy karty,
• karta zastrzeżona nie może być już użytkowana, nawet po jej odnalezieniu,
• w miejsce karty zastrzeżonej, na wniosek Użytkownika karty, Bank wydaje nową kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.

Użytkownik karty może dokonać czasowej blokady karty:

• osobiście lub telefonicznie w jednostce Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
• osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA lub Mastercard.

Czasowo blokuje się kartę:

• w przypadku jej utraty w bezpiecznym miejscu i spodziewa się jej odnalezienia,
• po odnalezieniu karty czasowo zablokowanej można ją dalej użytkować, należy jednak osobiście odblokować kartę w jednostce Banku,
• jeśli karta nie zostanie znaleziona, Klient może złożyć wniosek o wydanie nowej karty,
• jeżeli Posiadacz rachunku w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia czasowego zablokowania karty nie zgłosi żądania odblokowania karty, karta automatycznie przejdzie w stan blokady stałej.

VISA icon_arrow_white

Skorzystaj z usługi „Balance Transfer” w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej! Spłać już dziś swoje zadłużenie z tytułu karty kredytowej w innym banku!


Usługa „Balance Transfer”:


• umożliwia przeniesienia zadłużenia na dotychczas posiadanej karcie kredytowej w innym banku,
• prowadzi do rezygnacji z jej używania (tj. wypowiedzenie umowy), z jednoczesnym jednorazowym obciążeniem rachunku karty kredytowej wydanej przez jednostkę Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, dzięki przyznaniu limitu kredytowego,
• formularz rezygnacji z używania dotychczasowej karty wydanej przez inny bank, może zostać wysłany przez jednostkę Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej do innego banku, w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji odnośnie wydania karty kredytowej.

Korzystając z usługi „Balance Transfer” zyskujesz:


• wygodny i szybki sposób załatwienia przez Bank formalności związanych z rezygnacją z dotychczasowej karty,
• regulowanie płatności bez konieczności angażowania własnych środków,
• bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy.

Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00