Podstawowy Rachunek Płatniczy

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia wyłącznie:

1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;

2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki, lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tą usługę oferować;

3. wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:

a. wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
b. użycie karty debetowej,
c. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych.


Klientów zainteresowanych otwarciem i prowadzeniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „Podstawowy Rachunek Płatniczy” zapraszamy do naszych placówek.


Bank nie pobiera opłaty za:
  • • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • • dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku,
  • • pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku,
  • • pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym przelewów krajowych w PLN, liczonych łącznie dla wszystkich kanałów (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów SEPA, przelewów w systemie SORBNET i przelewów natychmiastowych BlueCash), w tym realizacji zlecenia stałego,
  • • wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej.
Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00