Płatności zagraniczne

Przelew SEPA

• Zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA.
• Przelew SEPA należy złożyć na druku dostępnym w Banku, który dokona następnie przewalutowania według aktualnego kursu sprzedaży walut.
• Aby przelew został zrealizowany jako przelew SEPA - przelew taki musi spełnić następujące warunki: m.in. walutą transakcji jest EUR, zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT.
• Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie niestandardowym tj. przyspieszonym w walutach: EUR, USD i GBP oraz w trybie pilnym w walutach: EUR, USD, GBP i PLN.

Wykaz banków SEPA dostępny na stronie Banku BPS

Zalety przelewu SEPA:

• szybkość przekazu,
• zlecenia w trybie niestandardowym tj. przyspieszonym w walutach: EUR, USD i GBP oraz w trybie pilnym w walutach: EUR, USD, GBP i PLN.
• bezpieczeństwo realizacji przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO,
• indywidualne negocjowanie kursów walut od określonej kwoty.

Bank BPS icon_arrow_white

Polecanie wypłaty

• To przelew zagraniczny w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich realizowany na zlecenie Klientów prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej, wykonujących rozliczenia w walutach obcych.
• Przelew regulowany,  należy złożyć na druku dostępnym w Banku, który następnie dokona przewalutowania według aktualnego kursu sprzedaży walut.

Zalety polecenia wypłaty:

• szybkość przekazu,
• zlecenia w trybie niestandardowym tj. przyspieszonym w walutach: EUR, USD i GBP oraz w trybie pilnym w walutach: EUR, USD, GBP i PLN,
• bezpieczeństwo realizacji przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO, indywidualne negocjowanie kursów walut od określonej kwoty.


Kod SWIFT

Kod SWIFT/BIC kod dla Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej: POLUPLPR

• światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych. Polska nazwa SWIFT posiada swój międzynarodowy odpowiednik BIC.
kody składają się najczęściej z 8 znaków zawierających cyfry i liczby. Każdy bank na świecie posiada swój indywidualny i niepowtarzalny kod SWIFT będący jego identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

W celu wykonania przelewu do Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej należy podać następujące informacje:
• konto bankowe – Numer IBAN dla Klientów Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej składa się z 26-cyfrowego Numeru Rachunku Bankowego poprzedzonego kodem kraju tj. PL,
• prawidłowe dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) adresata przelewu. Jest to niezwykle ważne, gdyż niektóre banki zagraniczne wstrzymują przelew, jeśli dane podane nie zgadzają się z danymi
• właściciela rachunku,
• dokładny adres adresata wpłaty,
• międzynarodowy kod BIC – SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu,
• nazwę i adres banku odbiorcy.

Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00