Kredyt Mieszkaniowy - PROMOCJA

Spełnij swoje marzenia o posiadaniu własnego domu jednorodzinnego lub mieszkania

Nasze finansowanie przeznaczysz również na zakup działki budowlanej, a także na modernizację, rozbudowę, przebudowę lub wykańczanie istniejącego budynku.

Nasz Kredyt Mieszkaniowy na promocyjnych warunkach stwarza wiele możliwości

W okresie od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r. oferujemy Kredyt Mieszkaniowy na promocyjnych warunkach:

• kwota kredytu od 50.000,00 PLN do 600.000,00 PLN,
• prowizja od kredytu: 0%,
• oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym WIBOR 3M + marża 1,70% (stopa referencyjna + stała marża Banku),
• okres kredytowania od 3 do 360 miesięcy.

Kredyt przeznaczony dla Klientów posiadających rachunek ROR wraz z bankowością elektroniczną oraz posiadających ubezpieczenie nieruchomości z oferty Banku, na której zostanie ustanowiona hipoteka.


Kredyt udzielany z przeznaczeniem m.in. na:

• zakup działki budowlanej i budowę domu,
• zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
• inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym (budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego),

Kredyt wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Kredytobiorca może dokonać spłaty całości lub części kredytu przed ustalonymi w harmonogramie terminami.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu.


Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia:


• weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
• hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania/ zabezpieczenie kredytu,
• cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wybierając Kredyt Mieszkaniowy zyskujesz:

szybką decyzję kredytową

dogodne warunki udzielenia kredytu

szeroki zakres kredytowania

karencję w spłacie kapitału

możliwość spełnienia marzeń

Przykład reprezentatywny kredytu mieszkaniowego Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej ustalony według stanu na dzień 1 marca 2023 r. i przekazywany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego wynosi 9,67%, przy uwzględnieniu następujących założeń: całkowita kwota kredytu 471 000,00 zł, okres kredytowania 303 m-ce, kredyt wypłacany jednorazowo, wkład własny 20% wartości nieruchomości, stopa oprocentowania kredytu zmienna 8,81% w skali roku – wyliczona jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 1,70%. Łączna liczba rat 303, w tym 302 raty kapitałowo-odsetkowe równe 3 883,39 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa 3 618,90 zł. Całkowity koszt kredytu 722 843,68 zł (w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 705 402,68 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 0,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0,00 zł, opłata przygotowawcza 200,00 zł, koszt kontroli zabezpieczenia dla wypłacanego kredytu jednorazowo 100,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku 10,00 zł miesięcznie (3 030,00 zł za cały okres kredytowania), koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości na cały okres kredytowania 14 092,00 zł (przy założeniu rocznej składki 542,00 zł, koszt wyliczony na podstawie kalkulacji składki ubezpieczenia za pierwszy rok ubezpieczenia), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt odpisu z księgi wieczystej 30,00 zł, wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych 200,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki 100,00 zł, ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 1 193 843,68 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Udzielenie kredytu zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej zgodnie z procedurami Banku.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Kalkulator

Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00