„Konto Biznes Profesjonalne”

Załóż i zarządzaj Kontem Biznes Profesjonalnym oszczędnie i wygodnie!

Prowadź Konto Biznes Profesjonalne w PLN/EUR/USD/GBP jako podstawowe lub dodatkowe. Wpłacaj i wypłacaj gotówkowo i bezgotówkowo w naszych placówkach.

Przez pierwsze 36 miesięcy od dnia założenia Konta Biznes Profesjonalnego:
  • 0 zł otwarcie i prowadzenie Konta
  • 0 zł wpłaty/wypłaty gotówkowe
  • 0 zł bankowość internetowa (aktywacja i korzystanie z usługi
  • 0 zł użytkowanie karty debetowej

Konto Biznes Profesjonalne jest dla Ciebie!

Konto Biznes Profesjonalne przeznaczone jest dla rozpoczynających działalność gospodarczą lub przedsiębiorców, którzy zarejestrowali ją w okresie do 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w tym:

• osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
• osób prawnych,
• spółek prawa handlowego,
• spółek cywilnych,
• innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Po upływie 36 miesięcy od dnia założenia rachunek prowadzony jest na warunkach „Konta Biznes+” zgodnie z obowiązująca Taryfą.


Konto Biznes Profesjonalne – dodatkowe usługi i produkty

Zarządzasz Kontem Biznes Profesjonalnym z dostępem do sprawdzonych usług i produktów:

• karty płatniczej (jeżeli Konto w PLN),
• Internet Banking (dla małego biznesu),
• Internet Banking dla Firm (dla małych/średnich instytucji),
• SMS Banking – wiadomości o stanie Konta na Twoją skrzynkę SMS,
• Bankofon – powiadomienia o Koncie na Twoim smartfonie,
• teleinformacja – rozmowę z naszym ekspertem autoryzujesz hasłem,
• polecenia przelewu,
• polecenia zapłaty i zlecenia stałe (gdy Konto w PLN),
• doładowanie telefonu (w formie pre-paid),
• płatności masowe, wpłaty do wrzutni nocnej,
• wpłaty w zamkniętej formie (jeśli Konto w PLN),
• przelewy dewizowe,
• autowypłata,
• terminal płatniczy.

Co zapewnia Konto Biznes Profesjonalne?

Prowadź Konto Biznes Profesjonalnie i korzystaj:

z bezpośrednich rozliczeń walutowych bez opłat za przewalutowanie

bezpiecznie – Twoje środki na Koncie są fachowo chronione

wygodnie rozliczaj się z Partnerami Biznesowymi i Klientami z zagranicy

z nowoczesnej bankowości elektronicznej – ułatwia i usprawnia pracę

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bieżącego przez:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
• umowa spółki (rejestracja w Urzędzie Skarbowym) – w przypadku spółki cywilnej;
• pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń o ile prowadzą działalność gospodarczą:
• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
• statut stowarzyszenia;
• dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

Spółki prawa handlowego:
• aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
• umowa spółki lub statut;
• nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

Grafika oferty

Dopasowujemy swoją ofertę do Twoich oczekiwań – korzystasz z wielu produktów finansowych, jak chcesz i kiedy chcesz.

Rachunki osobiste, karty debetowe, kredyty i depozyty – szeroka gama produktów finansowych dla Ciebie na atrakcyjnych warunkach. Zarządzaj szybko i płynnie za pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, telefonicznie lub w naszej placówce.

Korzystasz aktywnie z naszych produktów? Koszt obsługi jest jeszcze bardziej przystępny, a finansowanie uzyskujesz na preferencyjnych zasadach. Realizuj z nami swoje plany – kupuj online i zbliżeniowo. Inwestuj w siebie, w swój dom i biznes, a także w projekty eko i oszczędzaj. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami icon_arrow_white
contact_banner

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej oferty?

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

icon_message + 48 33 874 50 00